Om du inte behöver visum för att resa till Sverige

Om du kommer från ett land där du inte behöver ha ett visum för att resa till Sverige eller till ett annat Schengenland måste du ändå uppfylla ett antal krav. Gränspolisen kommer att kontrollera att du uppfyller kraven innan du reser in i Sverige.

Europeiska unionen rekommenderar att resenärer uppfyller följande krav för att resa utifrån krav av immigrationsmyndigheter, vilket är fallet för medborgare i andra länder som har viseringsfrihet:

  • Giltigt pass vars utgångsdatum är längre än tre månader från slutet av vistelsen i Sverige.
  • Tur- och returbiljett inte längre än 90 dagar.
  • Om du vistas i familjens eller vänners privata bostad i Sverige, ha ett inbjudningsformulär eller dokument. Migrationsverket har ett inbjudningsformat på engelska som exempel. Handlingen kan skickas av den som bjuder in den resande via e-post och behöver inte nödvändigtvis skickas i original.
  • Om din vistelse är på ett hotell, visa upp bevis på bokningar där du ska bo.
  • Tillräckliga ekonomiska resurser för din vistelse under resan, som beräknas till 450 SEK för varje dag av besöket i Sverige. I vissa fall kan beloppet vara lägre, till exempel för yngre barn, om du betalar levnads- och boendekostnader i förskott eller om du ska bo hos familj eller vänner. Du måste bevisa att du har tillräckligt med pengar för uppehälle med hjälp av till exempel kontoutdrag från din bank eller dokument där värden i Sverige går med på att stå för kostnaderna under besöket.
  • Det rekommenderas att ha en sjukförsäkring i händelse av en olycka eller nödsituation för upp till 30 000 euro i täckning.

Handlingarna ska tas med på resan och inte visas för ambassaden.

Personen som reser måste ha med sig alla dokument som rekommenderas enligt ovan, när hen reser om flygbolagen, immigrations- eller gränspolisen begär det.

Kom ihåg att viseringsfriheten gäller för turistresor, familjebesök eller utbildning/träning på mindre än 90 dagar och ingen ekonomisk verksamhet avses utföras. För studieresor längre än 90 dagar och/eller för betalda anställningskontrakt gäller kravet på att erhålla ett nationellt uppehållstillstånd i enlighet med gällande villkor.

Mer information hittar du på Migrationsverkets sida. Om du inte behöver visum för att resa till Sverige - Migrationsverket

Senast uppdaterad 02 nov 2023, 11.48