Information om Schengenvisum

Om du vill besöka Sverige och inte är EU/EES-medborgare kan du behöva visum. Visumet är ett tillstånd för inresa och vistelse i Sverige under en kortare period. Visumet gäller för alla länder i Schengenområdet, men du måste ansöka om visum i det land som är huvudmålet för din resa.

Visumet kan beviljas för:

  • Företagsbesök
  • delta i kultur- eller sportevenemang
  • besöka familj och vänner
  • turistbesök

Den maximala tiden för att ansöka om visum är sex månader före resedatumet. Ansök så tidigt som möjligt, speciellt under högsäsong. Du får normalt besked om beslutet inom två veckor.

Ett visum kan utfärdas för högst 90 dagar. Dagarna kan användas under en viss tid (giltighetstid), som är max 6 månader.

Det maximala antalet dagar du kan vistas i Schengenländerna och giltighetstiden anges på visumet.

Om du behöver resa till Sverige ofta kan du begära tillstånd att göra två eller flera inresor i landet. Ett visum kan vara giltigt i högst fem år. Om den är giltig i mer än 6 månader kan du stanna i Schengenområdets länder i högst 90 dagar under en period av 6 månader.

En visering ger inte automatiskt rätt att resa in i Schengenområdet. En inresekontroll genomförs alltid vid en yttre gräns. Av denna anledning kan det vara lämpligt att ha med sig en kopia av de handlingar du lämnade in när du ansökte om visum. Gränskontroll kan leda till nekad inresa.

Ambassaden är den som avgör om visum ska beviljas.

Läs mer om att ansöka om visum på Migrationsverkets hemsida.

Besöka Sverige - Migrationsverket

Senast uppdaterad 02 nov 2023, 11.53