Besök Sverige längre än 90 dagar

Om du vill besöka Sverige i mer än 90 dagar måste du ansöka om uppehållstillstånd för besök. Du måste lämna in din ansökan på ambassaden.

I följande länkar kan du läsa om hur du ansöker om detta tillstånd:

Dokument du måste visa upp:

Ansökningsblankett ifylld och undertecknad av den sökande.

Hemlandspasset och en kopia av passet som visar personlig information och alla sidor i passet som visar in- och utresestämplar och visum.

En kopia av id-kortet för den person du tänker besöka.

En inbjudan från personen du ska besöka. Inbjudningsformulär.

En fullmakt om någon annan representerar dig och fyller i ansökan åt dig (Fullmakt, blankett 107011PDF)

Om ansökan avser ett barn under 18 år som reser utan vårdnadshavare ska du som företräder sökanden bifoga: födelseattest med föräldrarnas namn ett intyg eller fullmakt för den som ska företräda barnet till minst en av dina vårdnadshavare (Fullmakt, blankett 107011PDF) Kopia av vårdnadshavarens pass.

När du har all dokumentation och ansökningsformuläret fullständigt ifyllt måste du beställa en tid via e-post ambassaden.bogota-migration@gov.se för att lämna in din ansökan till ambassaden.

Alla dokument måste vara original och måste vara undertecknade. När det gäller minderåriga ska vårdnadshavare eller vårdnadshavare underteckna handlingarna.

Ambassaden kommer också att genomföra en intervju samma dag som du lämnar in ansökan personligen på ambassaden.

Ansökan registreras och Migrationsverket (Migrationsverket) ansvarar för processen och fattar beslut om ansökan. Det tar vanligtvis cirka två till tre månader att fatta ett beslut.

Kontrollera kostnaden för ansökan och betalningsmedel i följande länk.

Senast uppdaterad 30 jan 2020, 13.35