Överklaga ett viseringsbeslut

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. Överklagandet ska lämnas skriftligen och levereras eller skickas till ambassaden inom tre veckor från det att beslutet mottogs.

Överklagandet måste innehålla:

  • beslutet du vill överklaga
  • hur du vill att beslutet ska ändras
  • ditt namn, födelsedatum, adress och telefonnummer
  • möjliga omständigheter och bevis som du vill lägga till som inte anfördes första gången med ansökan

Dokumenten ska sättas samman i filer med lämpliga rubriker och i PDF- eller Word-format.

Om du agerar genom ett ombud som skriver under överklagandet måste hen ha en fullmakt. Fullmakten ska vara undertecknad av dig och ska lämnas i original tillsammans med överklagandet.

Ambassaden är den första som beslutar om beslutet ska omprövas. Om ambassaden inte ändrar sitt beslut hänskjuts processen till Migrationsöverdomstolen.

Senast uppdaterad 02 nov 2023, 12.04