Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Ouagadougou, Burkina Faso.

Ambassadens huvudsakliga uppgift är utvecklingssamarbetet med Burkina Faso. Målet för svenskt utvecklingssamarbete är att skapa möjlighet för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Samarbetet sker inom tre områden:

  • Hållbar tillväxt som gynnar fattiga människor
  • Demokratisk samhällsstyrning och social utveckling
  • Miljömässig hållbar nyttjande av naturresurser
Senast uppdaterad 24 maj 2024, 11.32