Terrorattack i Ouagadougou 2 mars

02 mar 2018

Fredag den 2 mars genomfördes två samordnade terroristattacker i Ouagadougou. Den ena riktades mot franska ambassaden och den andra mot landets arméhögkvarter. Tunga vapen och sprängladdningar har använts. Ett stort antal dödsoffer och skadade har rapporterats. Burkinska säkerhetsstyrkor tog under eftermiddagen kontroll över situationen. Ambassaden uppmanar svenskar på plats att fortsatt iaktta försiktighet och ta del av medierapportering och lokala säkerhetsrekommendationer.