Stor satsning mot livsmedelskrisen

28 maj 2018

Sverige undertecknar avtal med FAO

Den pågående livsmedelskrisen i Sahel berör omkring fem miljoner människor, varav 954 000 befinner sig i Burkina Faso. Dessa människor har behov av omedelbar hjälp. De ojämna regnen förra odlingssäsongen har lett till uteblivna skördar, särskilt i landets norra delar.

För att stärka dessa människors motståndskraft har Sverige undertecknat ett avtal med FAO kring ett projekt som bland annat innehåller kontantbidrag, stöd till att bibehålla och utöka husdjursbeståndet samt insatser för att snabba på kommande skördar. Projektet löper över två år och finansieras med totalt 79 miljoner kronor. Det utgör en del av burkinska regeringens handlingsplan för att möta krisen.

Senast uppdaterad 28 maj 2018, 16.02