Grönsaker, frukt och fisk från upprustade regnvattendammar!

19 mar 2018

Besök i Nabadogo och Sourgou

I samband med det avslutande uppföljningsmötet för projektet som syftar till rehabilitering av regnvattendammar besökte personal från ambassaden den 14 mars byn Nabadogo i kommunen Sabou samt byn Sourgou i kommunen med samma namn. Projektet, som har till syfte att stärka bybornas kapacitet för klimatanpassning, avslutades vid nyår 2017 och har uppnått goda resultat inkl rehabilitering av 10 dammar och nybyggnation av 2 dammar.

Ett nytt projekt, "Provalab", kommer under perioden 2018-2022 rehabilitera ytterligare ca 20 dammar samt - framför allt - effektivisera användningen av dammarna för produktion och försäljning av grönsaker, frukt och fisk.

Senast uppdaterad 19 mar 2018, 08.20