Om oss

Sveriges ambassadör till Belgien är Annika Molin Hellgren. Hon är baserad i Stockholm men besöker Belgien regelbundet.

Kansliet för stöd till mindre utlandsmyndigheter (KSU) på utrikesdepartementet i Stockholm stödjer med beredning av ärenden och handläggning av sakfrågor.

Det finns ett Generalkonsulat i Bryssel med fokus på konsulär verksamhet, inklusive att säkerställa god beredskap för att bistå enskilda vid kris- eller katastrofsituationer. Svenskar erbjuds där möjlighet att hämta ut sitt pass liksom att ansöka om ett provisoriskt pass. För ansökan om svenskt ordinarie pass hänvisas även fortsättningsvis till andra utlandsmyndigheter (eller polisen i Sverige.

Det finns även honorärkonsulat i Antwerpen och Liège.

Senast uppdaterad 09 nov 2020, 10.23