Säkerhetsinformation

08 mar 2023

Information har framkommit om eventuella säkerhetshot inom Bryssel idag och vill med anledning av det uppmana till ökad vaksamhet. Även arrangemang i samband med Internationella Kvinnodagen har nämnts, samt en ökad hotbild mot tunnelbanan. Följ lokala medier och myndigheter för uppdateringar.