Välkommen till Sveriges generalkonsulat i Bryssel

Generalkonsulatets fokus är konsulär verksamhet, inklusive säkerställa god beredskap för att bistå enskilda vid kris- eller katastrofsituationer.

Svenskar erbjuds bland annat möjlighet att hämta sitt pass liksom att ansöka om ett provisoriskt pass. För ansökan om svenskt ordinarie pass hänvisas även fortsättningsvis till andra utlandsmyndigheter eller polisen i Sverige. 

Generalkonsul är Carina Johansson. 

Det finns honorärkonsulat i Antwerpen och Liège, se kontaktinformation längre ner på sidan. 

Sveriges ambassadör till Belgien är Annika Molin Hellgren, som är baserad i Stockholm och besöker Belgien regelbundet. Läs mer här.

Sveriges generalkonsulatet i Bryssel öppnade den 2 november 2020.

Senast uppdaterad 06 okt 2023, 10.37