Avslutad röstmottagning på generalkonsulatet

06 jun 2024

Röstmottagningen på generalkonsulatet är nu avslutad men det är fortfarande möjligt att brevrösta.

Det är inte längre möjligt att förtidsrösta på generalkonsulatet i Bryssel. Däremot är det inte för sent att brevrösta, förutsatt att du är upptagen i röstlängden. Din brevröst måste komma fram före rösträkningen, dvs senast onsdag morgon 12 juni. 

Information om hur du brevröstar hittar du på Valmyndighetens hemsida.

Senast uppdaterad 06 jun 2024, 15.13