Kalendarium på engelska
Left to right: Hilma af Klint The Ten Largest, Group IV, No. 5, Adulthood 1907 HAK106; Group IX/UW, The Dove No. 2 1915 HAK174. By courtesy of the Hilma af Klint Foundation. Photos: The Moderna Museet, Stockholm, Sweden.

För information och nyheter om kommande evenemang, besök Event Calendar på vår engelska hemsida. 

Klicka här för eventkalendariet på den engelskspråkiga versionen

Hilma af Klint, utställning i Sydney and Wellington 2021.
Bild: Hilma af Klint The Ten Largest, Group IV, No. 5, Adulthood 1907 HAK106; Group IX/UW, The Dove No. 2 1915 HAK174. By courtesy of the Hilma af Klint Foundation. Bilder: Moderna Museet, Stockholm, Sweden.