Rösta i Mariehamn EU-valet

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Vill du brevrösta från utlandet får du skicka brevrösten tidigast den 25 april. Du kan förtidsrösta från utlandet tidigast den 16 maj.

Rösta från utlandet

Du kan rösta på två sätt från utlandet. Antingen brevrösta läs mera om brevröstning på valmyndighetens webbplats eller förtidsrösta i en röstningslokal, oftast på en ambassad eller ett konsulat.Läs mer om att rösta från utlandet på Valmyndighetens webbplats

Det här behöver du för att förtidsrösta i utlandet

Du måste ha med dig en id-handling.

Du behöver inte ha med dig ditt röstkort, men det underlättar om du har det.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är

  • 18 år senast på valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du fyller 18 år senast den 9 juni och
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du måste ha anmält dig senast den 10 maj. Mer information finns på sidan EU-medborgare som vill rösta i EU-valet.

Anmäl dig till röstlängden

En brevröst från utlandet alternativt en röst via ambassad eller konsulat i utlandet räknas som en ny anmälan till röstlängden. Rösten räknas i det aktuella valet om den kommer in senast dagen före valdagen.

Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen.

För att anmäla dig till röstlängden måste du fylla i blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad" och skicka in den till Skatteverket.

Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Det gäller oavsett om du röstat i något val.

Medborgare med dubbla medborgarskap i två olika EU-länder

Väljare får bara rösta i ett av länderna och bestämmer själv i vilket land man röstar.

Svensk medborgare som är folkbokförd i ett annat EU-land kan anmäla sig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet.

Om du är upptagen i den svenska röstlängden kommer Valmyndigheten att meddela detta till det land där du är medborgare. Du kommer då strykas från det landets röstlängd. Det går alltså bara att finnas med i ett lands röstlängd.

Öppettider för röstmottagning Sveriges generalkonsulat i Mariehamn

16 maj   kl 09.00 - 11.00

17 maj   kl 09.00 - 11.00

20 maj   kl 09.00 - 11.00

21 maj   kl 09.00 - 11.00  och kl. 17.00 - 19.00

23 maj   kl 09.00 - 11.00

24 maj   kl 09.00 - 11.00

25 maj   kl 11.00 - 15.00 (lördag)

27 maj   kl 09.00 - 11.00

28 maj   kl 09.00 - 11.00 

29 maj   kl 09.00 - 11.00 

30 maj   kl 09.00 - 11.00  och  kl. 17.00 - 19.00

31 maj   kl 09.00 - 11.00

OBS! Sista dagen för röstmottagning på generalkonsulatet i Mariehamn är fredagen den 31 maj för att rösterna säkert ska komma fram i tid till rösträkningen i Sverige.

Senast uppdaterad 15 apr 2024, 15.08