Om oss

Välkommen till Sveriges generalkonsulat i Mariehamn. Myndigheten etablerades första gången 1918 som ett tillfälligt lönat konsulat fram till 1924. Under åren 1925-1939 var konsulatet ett olönat konsulat. Först 1939 utsåg Sverige en lönad konsul i Mariehamn. 2005 uppgraderades konsulatet till generalkonsulat. Konsulatet är beläget på Norragatan 44 i centrala Mariehamn. Det byggdes 1955, ägs av svenska staten, förvaltas av Statens fastighetsverk och tomten arrenderas av Mariehamns stad.

Det svenska generalkonsulatet i Mariehamn har idag två anställda. Generalkonsuln Karl-Olof Andersson arbetar heltid och en lokalanställd kanslist Anita Husell-Karlström är anställd på deltid.

Generalkonsuln är myndighetschef och ansvarar för generalkonsulatets verksamhet. Arbetet består bland annat av att följa den politiska och ekonomiska utvecklingen i det självstyrda landskapet Åland och rapportera om detta till Utrikesdepartementet (UD) i Stockholm. Generalkonsulatet har löpande kontakter både med UD i Stockholm och med den svenska ambassaden i Helsingfors. "Hemmahamnen" i Stockholm är Europa-och Nordamerikaenhetens Nordisk-baltiska grupp. Chef för gruppen är kanslirådet Sara Dahlsten och ansvarig för bl a Åland är departementsrådet Anna-Karin Holm Ericsson. Sveriges ambassadör i Helsingfors är Nicola Clase.

Generalkonsulatet ska främja kontakterna mellan Åland och Sverige. Det görs bland annat genom ett intensivt besöksutbyte. Svenska ministrar och statssekreterare, riksdagsledamöter och tjänstemän kommer ofta till Åland och deras åländska motsvarigheter prioriterar att resa till Stockholm för att dryfta gemensamma frågor.

Under senare år har statsminister Stefan Löfven besökt Åland 2016 för nordiskt statsministermöte. Utrikeshandelsminister, tillika minister med ansvar för nordiska frågor Ann Linde var på besök i juni 2019 och hennes efterträdare Anna Hallberg var i Mariehamn i september 2021. Kabinettssekreterare Robert Rydberg besökte Åland i oktober 2021 med anledning av ett seminarium vid demilitariseringsdagen. Justitieminister Gunnar Strömmer besökte Åland den 28 april, 2023 på inbjudan av landskapsregeringen.

Ett antal riksdagsdelegationer, både på ledamots- och tjänstemannanivå, har besökt Åland. Riksdagens talman Andreas Norlén var i Mariehamn i samband med 100-årsjubileet av den åländska självstyrelsen 2022. Tredje vice talmannen Kerstin Lundgren och riksdagsdirektören Ingvar Mattsson besökte Åland och deltog i firandet av Ålands självstyrelsedag den 9 juni 2019. En livaktig vänförening Sverige-Åland finns i riksdagen, vilken har ett återkommande parlamentariskt utbyte.

De åländska regeringsmedlemmarna och lagtingsledamöterna träffar också regelbundet svenska politiker inom främst Nordiska Rådets ram. Lantrådet Camilla Gunell mötte statsminister Stefan Löfven i Stockholm 2015. Talmannen i Ålands lagting (=den folkvalda lagstiftande församlingen) Gun-Mari Lindholm besökte Sveriges riksdag 2016. Ålands social- och hälsovårdsminister Anette Holmberg-Jansson besökte Sverige den 15 maj 2023.

Kronprinsessan Victoria gjorde ett besök i Mariehamn i mars 2008 och övernattade då på generalkonsulatet. Det var det första officiella kungliga besöket på Åland på över hundra år. Prins Daniel var på besök i Mariehamn den 10 oktober 2013. I samband med 100-årsfirandet av självstyrelsen den 9 juni 2022 besökte Kungaparet och riksdagens talman Andreas Norlén Åland tillsammans med Finlands president Niinistö på inbjudan av lagtinget.

Konsulatet har också som uppgift att främja ökad handel och investeringar i Sverige och på Åland. Importen av varor till Åland från Sverige uppgick enligt åländsk statistik till 94 miljoner euro 2021 medan den åländska exporten till Sverige samma år bara uppgick till 29 miljoner euro. Men detta underskott i Ålands handelsbalans med Sverige uppvägs till stor del av den omfattande tjänsteexporten.

Det åländska samhällets kontakter med Sverige inom många olika områden fungerar på många sätt väl. Utrymme finns alltid för förbättringar och generalkonsulatet bidrar till att skapa ytterligare intresse för svensk kultur och samhällsdebatt genom att bl a bjuda in svenska opinionsbildare och kulturutövare till Åland.

Generalkonsulatet fungerar som en viktig mötesplats för svenskar och ålänningar och vårdar svenska traditioner genom bl a nationaldags- och Luciafirande.

Cirka 3 100 invånare på Åland är födda i Sverige. Av dem är omkring 1 600 enbart svenska medborgare. I samband med den svenska riksdagsvalen har konsulatet en viktig uppgift att fungera som röstlokal. I valet i september 2022 röstade drygt 775 svenskar på generalkonsulatet i Mariehamn. Det var det enskilt största antal röstande i Finland.

Varje år anlöper cirka två miljoner svenskar Åland ombord på kryssningsfartyg och färjor mellan Sverige och Finland. Av dessa går runt 100 000 i land som turister, affärsbesökare eller konferensdeltagare.

Svenska medborgare på Åland behöver hjälp och service från konsulatet för att få personnummer eller samordningsnummer för nyfödda barn till svenskar som bor på Åland. Många pensionärer kommer för att få sina s k levnadsintyg underskrivna av konsulatet. Det är de intyg som de svenska pensionsanstalterna kräver för att betala ut pensioner till personer som arbetat i Sverige.

Generalkonsulatet utfärdar inte längre pass. Svenska medborgare som önskar ansöka om nytt pass får åka till en svensk passmyndighet, närmaste är Polisen i Norrtälje. Man kan dock hämta ut sitt nya pass på generalkonsulatet i Mariehamn. I nödfall – om man av någon anledning måste ha ett pass och inte kan vänta de cirka 10 dagar som det dröjer att få ett ordinarie pass – kan generalkonsulatet utfärda ett provisoriskt pass.

Från 2011 utfärdas inte längre svenska körkort för svenska medborgare permanent bosatta inom ett annat land inom EU. Den som bor på Åland ska alltså endast ha ett åländskt körkort.

En vanlig missuppfattning är att generalkonsulatet tar hand om fall av polisiär och social natur som rör svenska medborgare som befinner sig på Åland. Sådana ärenden hanteras sedan ett antal år  av polisen och socialtjänsten i Mariehamn. Det finns nordiska avtal om samarbete inom dessa områden. Den svensk som inte har pengar och biljett – vilket händer ytterst sällan – hänvisas alltså till socialtjänsten i staden eller till polisen.

Konsulatet samarbetar med de åländska myndigheterna och Sveriges ambassad i Helsingfors i kris- och beredskapsfrågor.

Senast uppdaterad 29 maj 2023, 16.34