Om honorärkonsulatet

Välkommen till Sveriges honorärkonsulat i San Francisco, USA

Konsulatet i San Francisco är ett honorärt konsulat som lyder under ambassaden i Washington.

Konsulära avdelningen

Den konsulära avdelningen handlägger konsulära ärenden som frågor kring pass och medborgarskap, utfärdandet av provisoriska pass samt bistår med konsulär hjälp och stöd till svenskar i nöd samt svenskar som är frihetsberövade.

E-post: sf@consulateofsweden.org

Främjaravdelningen

Främjaravdelningen arbetar med information, kultur och näringslivsrelaterade aktiviteter med syfte att främja utbytet mellan Sverige och Kalifornien. Detta sker
t ex genom kulturaktiviteter, besöksplanering för svenska delegationer samt informationsspridning om Sverige och svenskrelaterade evenemang i the Bay Area.


E-post: sf@consulateofsweden.org

Senast uppdaterad 22 mar 2018, 07.18