• Svenska

Anmäl dig till svensklistan

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse. Uppgifterna kan vid behov användas av UD eller ambassaden för att kontakta dig om en konsulär krissituation skulle inträffa. De sparas under den tidsperiod du själv anger, dock max ett år. Planerar du en längre vistelse än ett år, krävs en årlig förnyelse. Du kan avanmäla dig själv när du vill.

Fyll i formuläret

Fyll i formuläret nedan. Ange datum för inresa eller om du redan befinner dig i landet ange dagens datum, det går inte att ange tidigare datum än dagens datum. När alla fält är ifyllda och du bockat i rutan för godkännande visas en ”skicka-knapp”. När du klickar på den, sparas din anmälan. När din anmälan tagits emot så skickas en bekräftelse via e-post till den e-postadress du uppgett.

Vänligen observera att det inte går att spara anmälan om inte samtliga obligatoriska fält markerade med * är ifyllda. Det går inte heller att spara anmälan utan att bocka för rutan som godkänner att lämnade uppgifterna används i UD/ambassadens krisberedskap och vid en eventuell krissituation.

De fält som är ofullständiga rödmarkeras. Se då över din anmälan och fyll i det som saknas för att kunna gå vidare.

Du kan endast ha en anmälan till svensklistan åt gången

Vänligen notera att du endast kan ha en aktuell anmälan till svensklistan åt gången. Ifall dina resplaner ändras kan du skicka in en nyanmälan, då tas din tidigare anmälan bort. Vid resa mellan flera länder så skickar du in en nyanmälan för respektive land när perioden för vistelsen i det föregående landet är över. Om du vill återta din anmälan använder du formuläret för avanmälan nedan, då tas din anmälan bort.

För att avanmäla dig från listan klicka här.

Vissa användare kan uppleva problem vid anmälan på svensklistan. Efter anmälan ska du få en bekräftelse till den e-postadress som du angivit. Skulle du inte få någon bekräftelse har din anmälan inte gått igenom. Försök då igen vid ett senare tillfälle. Kvarstår problemet ombedes du skicka in din anmälan via e-post till adressen ud-kc-resefragor@gov.se.

Personuppgifter
Adressuppgifter utomlands

Det går endast att anmäla sig till en region per anmälan. Vid besök till flera regioner, behöver man göra en anmälan per region, alternativt endast välja vistelseland.

Det går endast att anmäla sig till en region per anmälan. Vid besök till flera regioner, behöver man göra en anmälan per region, alternativt endast välja vistelseland.

Det går endast att anmäla sig till en region per anmälan. Vid besök till flera regioner, behöver man göra en anmälan per region, alternativt endast välja vistelseland.

Det går endast att anmäla sig till en region per anmälan. Vid besök till flera regioner, behöver man göra en anmälan per region, alternativt endast välja vistelseland.

Det går endast att anmäla sig till en region per anmälan. Vid besök till flera regioner, behöver man göra en anmälan per region, alternativt endast välja vistelseland.

Det går endast att anmäla sig till en region per anmälan. Vid besök till flera regioner, behöver man göra en anmälan per region, alternativt endast välja vistelseland.

Datum för utlandsvistelsen (Ange dagens datum som ankomstdatum om du redan befinner dig i landet.)

Vid planerad bosättning eller vistelse i över ett år lämnas denna ruta tom. Din anmälan kommer då att gälla i ett år. Därefter får du en påminnelse att förlänga eller förnya den. Om du inte gör det tas anmälan bort automatiskt.

Övriga kontaktuppgifter

Vid en eventuell konsulär krissituation i ditt vistelseland kan UD/ambassaden använda kontaktuppgifterna för att sända viktig information till dig.

Ange mobilnummer i internationellt format. Inled med 00 följt av landskoden. Använd inga mellanslag, parenteser eller bindestreck.

Om resesällskapet
Godkännande *