Meny
  • Svenska

Om utlandet Uzbekistan

Rösta utomlands från Uzbekistan

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet

Röstmottagning kommer inte att organiseras i Uzbekistan. Du kan däremot förtidsrösta genom att posta en brevröst från utlandet. Brevrösten gör du i ordning själv och postar från utlandet tidigast den 11 april 2019. Brevrösten får inte postas från Sverige och skall ha kommit fram i tid till rösträkningen.

För att brevrösta möste man ha särskilt brevröstningsmaterial som skickas till alla utlandssvenskar som är anmälda till röstlängden. Anmälan görs på Skatteverkets hemsida i god tid innan valet så att materialet kommer fram i tid. Du anmäler dig till röstlängden genom att använda Skatteverkets blankett Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842).

Om du inte erhåller brev med brevröstningsmaterial kan du kontakta den svenska ambassaden i Moskva och be dem skicka röstningsmateriel. 

Mer information om valet

Läs mer om rösträtt och andra valrelaterade frågor på Valmyndighetens webbplats.

 

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer