• Svenska

Det här är svenskt bistånd

Målet för svenskt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Alla som bor i Sverige och betalar skatt är med och bidrar. Hur mycket som ska avsättas bestäms av regeringen i den årliga budgeten. Det har länge varit cirka en procent av BNP. Sveriges biståndsmyndighet Sida beslutar om ungefär hälften av den svenska biståndsbudgeten och lyder under Utrikesdepartementet.

Sveriges biståndsmyndighet Sida beslutar om ungefär hälften av den svenska biståndsbudgeten.

Läs mer om det svenska biståndet på Sidas webbplats.