• Svenska

Om utlandet Turkiet

Sektionen för turkisk-svenskt samarbete i Istanbul

Sektionen för turkisk-svenskt samarbete tillkännager härmed utlysningen av projektansökningar inför 2020

Sektionen för turkisk-svenskt samarbete har sedan 2001 främjat samarbete mellan de två länderna. Med bas i det svenska palatset i Istanbul strävar sektionen att stötta civilsamhälleliga organisationer runt om i Turkiet, att fungera som en resurs för våra samarbetsparters samt att utgöra en plattform för offentlig debatt. Sektionens arbete styrs av Sveriges resultatstrategi för reformsamarbete för Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014–2020. Du hittar strategin här.

Inför 2020 välkomnar vi särskilt ansökningar som fokuserar på att:
- Skapa möjligheter att utöva mänskliga rättigheter, särskilt yttrandefrihet och ökat demokratiskt deltagande och ansvarsutkrävande.
- Öka kvinnors och flickors deltagande och påverkan i beslutsfattande processer och möjliggöra plattformar för att göra sina röster hörda.
- Stärka ett pluralistiskt civilsamhälle och motarbeta social polarisering och diskriminering.
- Främja en fri och informerad offentlig debatt om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Sektionen uppmuntrar till projekt som skapar samarbeten mellan olika institutioner i samhället, som inbegriper aktiviteter i flera regioner i Turkiet och som finansieras av flera bidragsgivare. Ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra såväl den ansökande organisationen som det specifika projektets arbetsmetoder och aktiviteter.

Ansökan ska vara inskickad senast den 14 oktober 2019.

Riktlinjer för ansökan
Juridiskt registrerade NGO:er, stiftelser, föreningar, tankesmedjor samt akademiska, politiska, kulturella och offentliga institutioner är välkomna att söka. Individer och företag är ej behöriga att söka. 

För att ert projekt ska kunna bedömas av Sektionen för turkisk-svenskt samarbete måste ni fylla i vårt ansökningsformulär ”Grant Application Form” som finns här.

De som ansöker för första gången samt nyligen etablerade organisationer måste fylla i självbedömningsformuläret. Formuläret hittar du här.

Innan ni fyller i formuläret rekommenderar vi att ni läser hela resultatstrategin. Om ni är osäkra huruvida ert projekt är behörigt för projektstöd kontakta sektionen via email. Kontaktinformation hittas nedan.

Ansökan ska skrivas på engelska.

Notera de obligatoriska dokumenten som ska bifogas i ansökan.

Budgeten ska göras i turkiska lira.

Ansökan ska skickas per post till sektionen för turkisk-svenskt samarbete.

Sektionen godtar inte ofullständiga ansökningar eller ansökningar inskickade via mejl eller fax.


Kontaktuppgifter
Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete:
Cecilia Bisgen Jansson
Didem Özalp

E-mail:
istanbul.sektionen@gov.se

Tel:
+90 212 334 06 00

Adress:
Sveriges Generalkonsulat i Istanbul
İstiklal Caddesi No: 247 (Tünel)
P.K. 125
344 33 Beyoğlu İstanbul

 

Senast uppdaterad 03 jan 2018, 15.57