• Svenska

Om utlandet Turkiet

Sektionen för turkisk-svenskt samarbete i Istanbul

Sveriges generalkonsulat i Istanbul välkomnar härmed ansökningar om bidrag till projekt som ska genomföras under 2024

Generalkonsulatet disponerar sedan 2001 medel för att främja samarbete mellan Sverige och Turkiet. Med hjälp av dessa medel önskar vi stödja civilsamhälleliga organisationer runt om i Turkiet, fungera som en resurs för våra samarbetsparters samt utgöra en plattform för offentlig debatt. Stödet styrs av Sveriges resultatstrategi för reformsamarbete med Västra Balkan och Turkiet 2021–2027. Du hittar strategin här.

Inför 2024 välkomnar vi särskilt ansökningar rörande projekt för att:

  • Skapa möjligheter att utöva mänskliga rättigheter, särskilt yttrandefrihet och ökat demokratiskt deltagande och ansvarsutkrävande.
  • Öka kvinnors och flickors deltagande och påverkan i beslutsprocesser och möjliggöra plattformar för att göra sina röster hörda.
  • Stärka ett pluralistiskt civilsamhälle och motarbeta social polarisering och diskriminering.
  • Skapa möjligheter för ungdomars demokratiska deltagande
  • Stärka fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Vi uppmuntrar projekt som skapar samarbete mellan olika institutioner i samhället, som inbegriper aktiviteter i flera regioner i Turkiet och som finansieras av flera bidragsgivare. Ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra såväl den ansökande organisationen som det specifika projektets arbetsmetoder och aktiviteter.

Ansökan ska vara avsänd (poststämplad) senast den 1 september 2023 samt insänd i digital kopia till istanbul.sektionen@gov.se

Riktlinjer för ansökan

Officiellt registrerade civilsamhällesorganisationer, stiftelser, föreningar, tankesmedjor, fackföreningar och universitet är välkomna att söka. Individer och vinstdrivande företag är ej behöriga att söka. Projektansökningar som rör Syrienkrisen hänvisas till Sidas Syrienkrisstrategi.

För att vi ska kunna bedöma ert projekt måste ni fylla i vårt ansökningsformulär ”Grant Application Guideline” som finns här. Innan ni fyller i formuläret rekommenderar vi att ni läser hela resultatstrategin.

Ansökan ska skrivas på engelska och inte vara längre än fem sidor, samt inkludera en budget. Notera de obligatoriska dokument som ska bifogas ansökan. Vi godtar inte ofullständiga ansökningar.

Budgeten ska göras i turkiska lira. Inga klumpsummor eller inköp av elektronisk utrustning kan ingå i budgeten. Stöd kan inte ges till projekt som har ett humanitärt eller psykosocialt fokus.

Ansökan i fysisk form ska skickas per post eller lämnas till generalkonsulatet. Vi ber er även att skicka in er ansökan digitalt. Använd inte plastfickor eller liknande.

Ange tydligt vilken mejladress du önskar få svaret skickat till.

 

Kontaktuppgifter

Sveriges generalkonsulat i Istanbul, avdelningen för svensk-turkiskt samarbete:
Jenny Nordman
Didem Özalp

E-post: istanbul.sektionen@gov.se

Telefon: +90 212 334 06 00

Adress:
Sveriges Generalkonsulat i Istanbul
İstiklal Caddesi No: 247 (Tünel)
P.K. 125
34433 Beyoğlu, Istanbul

 

FAQ

  1. Finns det någon övre eller under gräns för storleken på projektbudgeten?

a. Nej. De flesta projekt ligger mellan 400 000 och 700 000 TL, men beloppet beror helt på projektet.

     2.Hur lång är projektperioden?

a. Den maximala projektperioden är 12 månader. Medel för projekt för 2024 får användas senast till den 31 januari 2025.

      3.Kan ansökan lämnas in per hand?

a. Ansökan kan lämnas över till vakterna vid konsulatet.

       4.När ska projektansökan senast vara inskickad till konsulatet?

a. Konsulatet behandlar projektansökningar som har skickats och poststämplats senast den 1 september.

       5.Finns det en mall för budget?

a. Konsulatet har ingen specifik mall för budget. Organisationen får själv utveckla sina egna budgetmallar. Det är viktigt att budgeten är tydlig och detaljerad samt att en budgetpost för revisionskostnad inkluderas.

       6.Kan en förhandsbedömning av ansökan göras?

a. Nej, generalkonsulatet har inte möjlighet att göra förhandsbedömningar av projektansökningar.

       7.När kommer resultatet att tillkännages?

a. Ambitionen är att meddela resultaten i december 2023.

        8.Är nyetablerade organisationer berättigade att ansöka om projektmedel?

a. Ja.

Senast uppdaterad 07 jun 2023, 15.21