• Svenska

Om utlandet Thailand

Beställning av samordningsnummer i Thailand

Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige, innan en passansökan kan göras. Har namnanmälan inte gjorts av vårdnadshavarna görs detta samtidigt.

Observera att beställning av samordningsnummer endast får ske om även pass ska utfärdas samtidigt. Ambassaden får endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Information om handlingar som krävs och tidsbokning finner du under rubriken "Handlingar som krävs och tidsbokning" i menyraden till vänster.