• Svenska

Om utlandet Thailand

Namnändring

Personnamnlagen (tidigare namnlagen) som började gälla 1 juli 2017 innebär bland annat att automatiska förvärv av efternamn genom födelse och adoption avskaffas. Alla förvärv av efternamn sker nu efter ansökan av vårdnadshavaren. En ny kostnad om SEK 250 har också införts för ändring (byte) av förnamn.

För svenska medborgare som får barn utomlands gäller att vårdnadshavarna inom tre månader efter födseln ansöker hos Skatteverket (antingen direkt till Skatteverket eller att de lämnar in handlingarna till en utlandsmyndighet som vidarebefordrar till Skatteverket) om både förnamn och efternamn. En sådan ansökan är avgiftsfri. Blanketten, SKV 7750, finns på www.skatteverket.se/privat/sjalvservice.

Den som vill byta förnamn eller efternamn kan göra det genom ansökan hos Skatteverket. Mer information om personnamnlagen och blanketter finns på www.skatteverket.se/namn.