Meny
  • Svenska

Tanzania

Se till att vara försäkrad

Se över ditt försäkringsskydd

Besökare bör se över sitt försäkringsskydd och teckna en fullgod reseförsäkring innan resan påbörjas. Sjukvården i Tanzania är ibland bristfällig, vilket leder till att allvarliga skador eller sjukdomsfall kan kräva evakuering. Det är därför viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan. Resenärer bör därför erhålla en fullgod rese- och sjukförsäkring som även täcker eventuell sjuktransport till Sverige eller till tredjeland.

Grundläggande information om: Se till att vara försäkrad

Läs mer