Om utlandet Spanien

Gifta sig i Spanien

I Spanien kan du gifta dig inför olika instanser.

 • Civilregistret / Registro Civil: Kontakta ”Registro Civil” i den kommun ni vill gifta er i för mer information och om vilka intyg som krävs.
 • Svenska kyrkan i utlandet: Gifta sig utomlands - Svenska kyrkan
 • Ambassaden i Madrid:
  • Vigsel kan äga rum på ambassaden under kontorstid under förutsättning att båda parterna är svenska medborgare och att åtminstone en part är permanent bosatt i Spanien.
  • Avgift utgår. Se expeditionsavgifter här.
  • Åtminstone en av parterna måste vara permanent bosatt i Spanien.
  • Ambassaden bör kontaktas i god tid för överenskommelse om tidpunkt för vigseln.
  • Bokning genomförs per e-post till ambassaden.madrid@gov.se och är gällande när ni mottagit en bekräftelse via e-post från ambassaden.
  • För mer information angående vigsel på ambassaden, skicka e-post till ambassaden.madrid@gov.se
  • Inget av Sveriges konsulat i Spanien har bemyndigande att förrätta vigsel.
  • Hindersprövning ska ske på sedvanligt sätt på det lokala skattekontorets folkbokföringsexpedition. Kopia av intyget om hindersprövningen, utfärdat av det lokala skattekontorets folkbokföringsexpedition, ska genom de sökandes försorg tillställas ambassaden senast 10 dagar före avtalat datum (originalet ska medföras vid ceremonin). Personbevis ska även tas med i samband med hindersprövningen.  Intyg om hindersprövning gäller under högst 4 månader för vigsel.
  • I Spanien kan hindersprövning göras av ambassaden i Madrid om den som ska gifta sig är permanent bosatt i Spanien. Länk till blanketten- ansökan om hindersprövning. Ansökan om hindersprövning kan även lämnas in till honorärkonsulaten i Spanien.

Vigsel i Sverige
Svenska medborgare som vill vigas i Sverige bör kontakta Skatteverket på telefon: +46 771 567 567, oavsett om ni är folkbokförda i Sverige eller utflyttade. Skatteverket verkställer då en hindersprövning och utfärdar alla nödvändiga handlingar. Om en av parterna inte är svensk medborgare skall hon eller han ta kontakt med sin ambassad i Sverige.