Meny
  • Svenska

Resa till Spanien

Gifta sig utomlands i Spanien

För att kunna vigas på Sveriges ambassad i Madrid krävs att båda parter är svenska medborgare och att åtminstone en av parterna är fast bosatt i Spanien.

Vigsel kan äga rum på ambassaden under kontorstid, vanligtvis på onsdagar och fredagar kl. 13.00.

Vigseln är avgiftsfri och ställer krav på att åtminstone en av parterna är permanent bosatt i Spanien.

Ambassaden bör kontaktas i god tid för överenskommelse om tidpunkt för vigseln.

Hindersprövning ska ske på sedvanligt sätt på det lokala skattekontorets folkbokföringsexpedition. Kopia av intyget om hindersprövningen, utfärdat av det lokala skattekontorets folkbokföringsexpedition, ska genom de sökandes försorg tillställas ambassaden senast 10 dagar före avtalat datum (originalet ska medföras vid ceremonin). Intyg om hindersprövning gäller under högst 4 månader för vigsel.

Hindersprövning får också verkställas av svensk beskickning i främmande stat eller av svenskt lönat konsulat (blanketten "Ansökan och Försäkran – Hindersprövning" används). I Spanien kan sålunda hindersprövning göras av ambassaden i Madrid. Ansökan om hindersprövning kan även lämnas in till honorärkonsulaten i Spanien.

Anm. Inget av Sveriges konsulat i Spanien har bemyndigande att förrätta vigsel.

Grundläggande information om: Gifta sig utomlands

Läs mer