• Svenska

Om utlandet Somalia

Allmänt

Allmänt

Sveriges engagemang i Somalia, med början på 1980-talet, har ökat kraftigt under de senaste åren. Den senaste tidens relativt positiva utveckling i Somalia, inklusive en fredlig valprocess under 2016 och början av 2017, är en viktig utgångspunkt för det svenska samarbetet med Somalia. Sedan april 2013 har Sverige en ambassadör ackrediterad till Somalia och svensk närvaro i landet ökar stadigt.

Den svenska regeringen beslutade i september 2018 om en ny strategi för Somalia 2018–2022 som uppgår till 600 MSEK per år. I enlighet med den syftar det svenska stödet till att bidra till uppbyggnaden av det konflikthärjade somaliska samhället. Att stärka fattiga människors möjligheter att stå emot och klara av nya kriser, stödja den sköra demokratin, stärka respekten för de mänskliga rättigheterna samt att öka möjligheterna att få arbete är viktiga beståndsdelar i samarbetet med Somalia. Målgrupper är därför främst kvinnor och unga.

Huvudfokus i strategin är mänsklig säkerhet och försörjning, hälsa och jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter samt motståndskraft, miljö, klimat och energi. Det svenska stödet har även bidrag till att uppfylla de fem freds- och statsbyggande mål som det internationella samfundet har kommit överens om inom ramen för ”New Deal for Fragile States”, det internationella policyramverket om internationellt stöd till sviktande och konfliktdrabbade stater.

År 2018 uppgick det humanitära biståndet från Sverige till Somalia till 210 MSEK.

 

Senast uppdaterad 16 jun 2020, 10.01