• Svenska

Om utlandet Slovenien

Äktenskapscertifikat

Sveriges ambassad i Budapest ställer ut äktenskapscertifikat till svenska medborgare som är bosatta i Ungern eller Slovenien, som är avregistrerade från Sverige och som avser gifta sig inför utländsk myndighet.

För svenska medborgare som är folkbokförda i Sverige sker hindersprövning av skattemyndigheten i Sverige oavsett om du avser gifta dig i Sverige eller utomlands. För dig som är folkbokförd utomlands och avser gifta dig i Sverige sker hindersprövning av det skattekontor på den ort där du uppehåller dig under vistelsen i Sverige.

Förfarande

Ansökan sker genom Skatteverkets blankett SKV 7881. Observera att om båda parter är svenska medborgare görs två äktenskapscertifikat, och då behöver båda parter fylla i varsin blankett.

Blanketten lämnas in personligen till Sveriges ambassad i Budapest eller till konsulatet i Ljubljana, tillsammans med följande handlingar i original:

  • Giltigt pass från dig och din framtida maka/make.
  • Slovenskt ID-kort eller folkbokföringsintyg som visar var ni är bosatta. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
  • Personbevis i form av Familjebevis från Skatteverket för den sökande där civilstånd framgår. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
  • Om en part tidigare varit gift behövs lagakraftvunnen skilsmässodom.

Äktenskapscertifikatet kan ställas ut på svenska eller engelska. När certifikatet är utställt kan det hämtas ut på Sveriges ambassad i Budapest, alternativt skickas certifikatet till din hemadress mot en portoavgift. Certifikatet är giltigt i fyra månader från utställningsdatumet.

Tänk på att äktenskapet inte registreras automatiskt om du gifter dig utomlands. För att registrera äktenskapet i Sverige måste du skicka en vidimerad kopia av vigselbeviset till Skatteverket.

Om du efter giftermålet önskar byta namn sker detta via blankett SKV 7502 som du själv behöver skicka till Skatteverket.

Avgifter

Vänligen kontakta ambassaden för information om aktuella ansökningsavgifter.

Vigsel vid svensk ambassad

Vigsel kan förrättas vid ett begränsat antal svenska utlandsmyndigheter, dock ej vid Sveriges ambassad i Budapest. För information om vid vilka svenska ambassader vigsel är möjligt, se följande länk.

Vigsel vid Svenska kyrkan i utlandet

För vigsel vid Svenska kyrkan i utlandet, se Svenska kyrkan i utlandet SKUT:s webbplats. 

Gifta dig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer