• Svenska

Om utlandet Singapore

Avgifter

Här hittar du information om vilka avgifter som ambassaden tar ut i olika ärenden, exempelvis vid pass- och körkortsansökningar, legaliseringar och migrationsärenden.  Samtliga avgifter är i lokal valuta.

 

Lista över avgifter ambassaden i Singapore

Ambassaden accepterar betalning i lokal valuta med kort (Visa/Mastercard) eller kontanter. Vi kan dock inte ta emot betalning med mobiltelefon eller smartklocka. 

Växelkursen regleras av Utrikesdepartementet och avgifterna uppdateras normalt varje kvartal på ambassaden.

Vilka avgifter som ska tas ut och vilka belopp som ska tas ut anges i Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna