• Svenska

Om utlandet Singapore

Akuta nödsituationer för svenska medborgare under kvällstid och helger

För att kontakta ambassaden vid nödsituation: Ring +65 6415 9720 och tryck ”0”

Svenska medborgare som drabbas av akuta nödsituationer, exempelvis till följd av förlust av reskassa och biljetter, uppmanas i första hand att kontakta SOS International/Euro-Center.
Svenska resenärer, som är reseförsäkrade eller har en hemförsäkring i ett svenskt försäkringsbolag, kan som regel få hjälp genom SOS, som kan nås på följande: 

SOS-International
Tel:              +45 70 10 50 50
Fax:             +45 70 10 50 56
Hemsida:     www.sos.eu 

Europeiska ERV Alarm
Tel:              +46 770 456 920

Euro-Center Thailand
Tel:              +66 26 96 36 26/27
Hemsida:     www.erv.se

Om Du behöver pengar snabbt kan Du be någon i Sverige skicka pengar via Western Union
(tel i Sverige 020 202 084), vars agent i Singapore är:

Western Union
International Exchange Co Singapore
111 North Bridge Road Peninsula Plaza
1st Floor Unit 17
Singapore 179098
Hotline:        + 65 6336 2000
Hemsida:     www.westernunion.com.sg
Email:          info@westernunion.com.sg 

Ovanstående Western Union är den som ligger närmast ambassaden, finns dock fler agenter på flera platser i Singapore och även på Changi Airport.

Mer information finns på:

Utrikesdepartementets hemsida: www.ud.se
Ambassadens hemsida: www.swedenabroad.com/singapore

Senast uppdaterad 12 dec 2022, 13.47