Meny
  • Svenska

Vad innebär en avrådan?

UD avråder från resor till ett land, eller vissa delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig. Skälen till en avrådan kan till exempel vara politiska oroligheter, våldsamheter, specifika hot, risk för allvarlig smittspridning eller följderna av en naturkatastrof. UD avråder inte från resor på grund av allmänna eller ospecifika hot om exempelvis terrorattentat.

Du som resenär bör hålla dig informerad om det allmänna säkerhetsläget och vilka hot och risker som finns i det land du reser till, läs mer på respektive ambassads reseinformation.

Nivåer av avrådan

UD kan avråda från icke-nödvändiga resor, vilket innebär turist- och besöksresor; från alla resor, vilket även inkluderar arbetsresor och alla andra resor. Det finns också situationer där UD inte bara avråder från resor utan även uppmanar svenskar att lämna landet. En sådan avrådan utfärdas enbart i situationer med överhängande fara för liv och hälsa.

Konsekvenser när UD avråder från resor

Om du väljer att resa trots att UD avråder gäller normalt inte din försäkring utan en tilläggsförsäkring bör tecknas. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller.

Om du bokat en charter- eller paketresa kan du oftast få tillbaka kostnaderna för resan om UD går ut med en avrådan. Kontakta ditt reseföretag för mer information.

En avrådan innebär att det finns mycket begränsade möjligheter för UD eller ambassaden att hjälpa svenska resenärer på plats. Du bör noga tänka över ditt beslut att resa till ett land som UD avråder ifrån.

Senast uppdaterad 27 jun 2017, 09.06