Meny
  • Svenska

Om utlandet Oman

Allmänna säkerhetsläget

Oman har haft en fredlig utveckling de senaste 40 åren och har en väl fungerande samhällsstruktur. Situationen i Oman bedöms överlag vara stabil. Vissa begränsade demonstrationer och missnöjesyttringar har förekommit även efter 2011, sannolikt inspirerade av den protestvåg som svepte över Nordafrika och delar av Levanten och Gulfregionen. De protester som förekom 2011 var främst kopplade till lokala sociala och ekonomiska förhållanden i regionen kring Sohar. I början av 2018 förekom begränsade demonstrationer med krav på att minska arbetslösheten bland omanier.

I ett krisläge uppmanas besökare att följa utvecklingen via massmedieroch följa instruktioner från landets myndigheter.

Senast uppdaterad 18 mar 2020, 12.45