• Svenska

Om utlandet Norge

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Som svensk myndighet har ambassaden i Oslo inget ansvar för Norges inrese- och karantänsbestämmelser. Reseinformationen på vår hemsida är avsedd att ge vägledning och underlätta för svenskar som inte är bosatta i Norge att hitta till rätt information online hos norska myndigheter. Ändringar kan ske med kort varsel, håll dig uppdaterad via norska myndigheter.

Information om det tillfälliga inreseförbudet från Danmark till Sverige: 

Regeringen har 21 december fattat beslut som kraftigt inskränker möjligheterna att resa från Danmark till Sverige. Inreseförbudet gentemot Danmark kommer att träda i kraft 22 december och gälla till och med den 21 januari 2021 eller tills dess att annat meddelas.

Förbudet innebär i huvudsak att alla personer förutom svenska medborgare som reser från Danmark kommer att avvisas om de försöker resa in i Sverige. Undantag kommer kunna göras för personer som transporterar gods och liknande. För Danmark kommer dessutom personer som arbetar eller bor i Sverige att kunna undantas. Transit genom Sverige för inresande från Danmark till Norge tillåts inte.

Svenska medborgare har en ovillkorlig rätt att resa in i Sverige och kommer alltså inte beröras av inreseförbudet. Tryck här för att läsa regeringens pressmeddelande. 

Viktiga länkar till norska myndigheter:

På Folkhelseinstituttets (FHI) webbplats publiceras fakta och råd om viruset liksom råd om hur man förebygger smitta. 

På Helsenorge  publiceras viktig information riktad till allmänheten. 

Regeringen har en samlingssida över åtgärder samt reseråd från UD. www.regjeringen.no/korona

Utlendingsdirektoratets (UDI) hemsida finner du frågor och svar om inresa och transit.

Vid misstanke om smitta ring i första hand din fastlege, i andra hand legevakten på tel. 116 117.

Lägesuppdatering covid-19

Vecka 1: Antal smittofall ökade med 19% vecka 1 jämfört med vecka 53. Samtidigt har det varit en uppgång på 70% fler som testat sig. Smittan ökade i alla fylken förutom Trøndelag och Innlandet. Oslo har högst förekomst av smitta, följt av Trøndelag, Rogaland och Viken. Totalt 20 986 personer hade den 10 januari fått första vaccindosen och alla fylken är nu igång med vaccinering. 

Här är FHI:s veckorapport.

Här är ECDC:s länk om smittspridning inom EU/EES/UK som uppdateras dagligen.

Särskilda inresebestämmelser

Olika inresebestämmelser gäller beroende på om du reser från ett land/region i Europa som kategoriseras som rött (hög smittspridning) eller gult (låg smittspridning) enligt FHIs kriterier. Du finner aktuell karta över röda och gula områden på FHIs hemsida. Kartan uppdateras minst en gång per vecka, ändringar kan ske med kort varsel.

Fr.o.m. 21 december ska alla inresande till Norge registrera sig, registrering kan göras digitalt eller via ett pappersformulär (ska skrivas ut på förhand).  Mer information och länk till digital registrering/formulär finns på regeringens hemsida. Samma formulär används för att bekräfta uppehälle under karantän, se mer info nedan.

Fr.o.m. 2 januari 2021 måste alla inresande till Norge testa sig för Covid-19. Testet ska göras så snart som möjligt och senast ett dygn efter ankomst. Resande måste resa in i Norge via gränsstationer med testning eller med poliskontroll, mindre gränsstationer kommer därför att stängas. Mer information och översikt över öppna gränsstationer finns via nedan länk. Information om testplikt för resande till Norge och översikt över öppna gränsstationer.  

Resande från röda länder/områden behöver vid inresa kunna visa upp ett negativt Covid-19 test som inte är äldre än 72 timmar vid inresa. För att läsa om de undantag som finns klicka här.

Alla som reser in från röda regioner/länder måste sitta i karantän på en för karantänen anpassad plats. Inresande som måste sitta i karantän måste fylla i ett formulär och bekräfta var karantänen kommer att genomföras. Här hittar du formuläret registreringsplikt och bekräftelse för karantänsplats. 

Huvudregeln är att inresande ska sitta i karantän i 10 dagar. Från och med 29 december kan inresande korta karantänstiden till 7 dagar om personen testar negativt för covid-19 två gånger efter ankomst. Det andra testet kan tas tidigast 7 dygn efter ankomst (ej obligatoriskt). Om man väljer att inte testa sig en andra gång eller om det inte är kapacitet för att testa sig, gäller inresekarantänen på 10 dagar. 

Den nya bestämmelsen gäller inte för inresande som har varit i Storbritannien de senaste 14 dagarna innan ankomsten till Norge. Läs mer om de nya karantänsbestämmelserna här. 

De som inte har fast bostad, arbets- eller uppdragsgivare eller annan tillägnad karantänsplats Norge måste spendera karantänen på ett karantänhotell. Här kan du läsa mer om karantänhotell.

Inresande ska bära munskydd tills man ankommit platsen för karantän.

Lokala restriktioner

Var uppmärksam på att det kan finnas olika regionala och lokala restriktioner. Håll dig uppdaterad via hemsidan till den kommun/fylke du befinner dig i/ska resa till. Här kan du läsa mer om regionala och lokala restriktioner. Här kan du läsa om de regionala reglerna för Oslo kommun.

De viktigaste råden i Norge är:

Håll avstånd

Håll händerna rena

Håll dig hemma om du är sjuk

Social distansering – träffa så få människor utanför ditt hushåll som möjligt

Nationella restriktioner:

Restauranger, barer och andra serveringsställen får inte servera alkohol.

Alla uppmanas att undvika kollektivtrafik i rusningstid.

Alla uppmanas att undvika inrikesresor.

Råd till svenska resenärer

Håll dig uppdaterad och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet. Följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning bl.a.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Håll minst en meters avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar.

Senast uppdaterad 13 jan 2021, 15.27