• Svenska

Om utlandet Norge

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Som svensk myndighet har ambassaden i Oslo inget ansvar för Norges inrese- och karantänsbestämmelser. Reseinformationen på vår hemsida är avsedd att ge vägledning och underlätta för svenskar som inte är bosatta i Norge att hitta till rätt information online hos norska myndigheter. Ändringar kan ske med kort varsel, håll dig uppdaterad via norska myndigheter.

Resa till Sverige - Information om inreserestriktioner 

Från och med 31 maj 2021 berörs personer som reser in till Sverige från något av de nordiska länderna inte av några särskilda inreserestriktioner. Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Regeringen har infört ett generellt inreseförbud och ett krav på uppvisande av negativt covid-19-test vid inresa från länder utanför EU/EES fram till 31 augusti 2021.

För att resa till Sverige från EU/EES-stater och några andra stater måste man kunna visa upp ett negativt covid-19-test om man inte är undantagen från testkravet (såsom de som reser in från något av de nordiska länderna). Testkravet gäller fram till 30 juni 2021.

Huvudregeln är att testet inte får vara äldre än 48 timmar. Mer information om testkravet och de undantag som görs finns på regeringens hemsida. Information om vilka typer av test som godkänns finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Svenska medborgare är undantagna från förbudet. För information om fler undantag, samt frågor kring tillämpning och tolkningar i enskilda fall, se Polisens hemsida (informationen uppdateras löpande). 

Läs också frågor och svar om inreseförbud på regeringens hemsida .

Från och med den 31 mars 2021 avråder UD inte längre från resor till Norge.

 

Resa till Norge - lägesuppdatering och inresebestämmelser

 

Viktiga länkar till norska myndigheter:

På Folkhelseinstituttets (FHI) webbplats publiceras fakta och råd om viruset liksom råd om hur man förebygger smitta. 

På Helsenorge  publiceras viktig information riktad till allmänheten. 

Regeringen har en samlingssida över åtgärder samt reseråd från UD. www.regjeringen.no/korona

Utlendingsdirektoratets (UDI) hemsida finner du frågor och svar om inresa och transit.

Informationstelefon om inresa, test och karantän: 

Från Norge: 815 55 015

Från utlandet: +47 21 89 80 42 

Vid misstanke om smitta ring i första hand din fastlege, i andra hand legevakten på tel. 116 117.

Lägesuppdatering covid-19

Aktuell information om läget i Norge vad gäller coronaviruset och smittspridningen finns på Folkehelseinstituttets hemsida. 

Här är FHI:s veckorapport.

Här är ECDC:s länk om smittspridning inom EU/EES/UK som uppdateras dagligen.

Särskilda inresebestämmelser

Den 29 januari 2021 infördes nya inreserestriktioner som kraftigt påverkar utlänningars möjligheter att resa in i Norge. Det görs vissa undantag, bland annat för personer bosatta i Norge. För att läsa mer om reglerna och undantagen klicka här. Obligatorisk testning, inreseregistrering, karantän och karantänhotell gäller för de som har rätt att resa in till Norge, läs mer nedan. 

Från och med 19 juni införs några lättnader av inreserestriktionerna för familjemedlemmar och pojk/flickvänner. Läs mer här. 

Alla inresande till Norge ska registrera sig, registrering görs digitalt innan inresa.  Mer information och länk till digital registrering finns på regeringens hemsida. 

Alla inresande ska testa sig för Covid-19 vid gränsövergången. Resande måste därmed resa in till Norge via gränsstationer som erbjuder testning. Mindre gränsstationer utan testmöjligheter kommer därför att stängas. Mer information om testplikt finns på Helse Norges hemsida. Översikt över öppna gränsstationer

Alla inresande från områden med karantänplikt ska vid inresa kunna visa upp ett negativt Covid-19 test som inte är äldre än 24 timmar vid inresa (för de som reser in med flyg så gäller det 24 h innan flygets avgångstid). För att läsa mer om kravet om ett negativt test och de undantag som görs,  klicka här

Alla som reser in från röda regioner/länder måste sitta i karantän i 10 dagar.  Du finner aktuell karta över röda och gula områden samt information om inresekarantän på FHIs hemsida.

Mer information om karantän och karantänhotell hittar du via nedan länkar: Läs mer om karantänsbestämmelserna här.  Helsedirektoratet har tagit fram en vägledare "karantenesjekken" där du kan se vilka regler som gäller för dig. 

Inresande ska bära munskydd tills man ankommit platsen för karantän.

Lokala restriktioner

Var uppmärksam på att det kan finnas olika regionala och lokala restriktioner. Håll dig uppdaterad via hemsidan till den kommun/fylke du befinner dig i/ska resa till. Här kan du läsa mer om regionala och lokala restriktioner. Här kan du läsa om de regionala reglerna för Oslo kommun.

De viktigaste råden i Norge är:

Håll avstånd

Håll händerna rena

Håll dig hemma om du är sjuk

Social distansering – träffa så få människor utanför ditt hushåll som möjligt

Nationella restriktioner:

På regeringens hemsida finner du en översikt över alla nationella restriktioner, de omfattar bland annat:

Alla uppmanas att undvika kollektivtrafik i rusningstid.

Alla uppmanas att undvika icke nödvändiga resor utrikes.

Sociala kontakter bör begränsas.

De flesta arrangemang bör ställas in eller flyttas fram. Om ett arrangemang måste genomföras gäller regler om antal personer och avstånd, se länk ovan.

Alla som har möjlighet ska arbeta hemifrån.

Råd till svenska resenärer

Håll dig uppdaterad och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet. Följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning bl.a.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Håll minst en meters avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar.

Senast uppdaterad 18 jun 2021, 18.09