• Svenska

Om utlandet Norge

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Som svensk myndighet har ambassaden i Oslo inget ansvar för Norges inrese- och karantänsbestämmelser. Reseinformationen på vår hemsida är avsedd att ge vägledning och underlätta för svenskar som inte är bosatta i Norge att hitta till rätt information online hos norska myndigheter. Ändringar kan ske med kort varsel, håll dig uppdaterad via norska myndigheter.

Resa till Sverige 

Inreseförbudet för resande till Sverige från Norden och övriga EU- och EES-länder upphävdes den 9 februari 2022. 

Inreseförbudet för övriga resande från länder utanför Norden och EU/EES upphävdes den 31 mars 2022. 

Du hittar all aktuell information om inreseregler till Sverige på polisens hemsida. 

 

Resa till Norge - lägesuppdatering och inresebestämmelser

Viktiga länkar till norska myndigheter:

På Folkehelseinstituttets (FHI) webbplats publiceras fakta och råd om viruset liksom råd om hur man förebygger smitta. 

På Helsenorge  publiceras viktig information riktad till allmänheten. 

Regeringen har en samlingssida över åtgärder samt reseråd från UD. www.regjeringen.no/korona

Utlendingsdirektoratets (UDI) hemsida finner du frågor och svar om inresa och transit.

Informationstelefon om inresa, test och karantän: 

Från Norge: 815 55 015

Från utlandet: +47 21 89 80 42 

Vid misstanke om smitta ring i första hand din fastlege, i andra hand legevakten på tel. 116 117.

Lägesuppdatering covid-19

Aktuell information om läget i Norge vad gäller coronaviruset och smittspridningen finns på Folkehelseinstituttets hemsida. 

Här är FHI:s veckorapport.

Här är ECDC:s länk om smittspridning inom EU/EES/UK som uppdateras dagligen.

Särskilda inresebestämmelser

För information om inreserestriktioner vid resa till Norge, läs mer på regeringens hemsida.  

Ytterligare information finns att läsa via nedan länkar:

FHIs hemsida

Regjeringens hemsida

Lokala restriktioner

Var uppmärksam på att det kan finnas olika regionala och lokala restriktioner. Håll dig uppdaterad via hemsidan till den kommun/fylke du befinner dig i/ska resa till. Här kan du läsa mer om regionala och lokala restriktioner. 

Råd till svenska resenärer

Håll dig uppdaterad och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet. Följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning bl.a.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Håll minst en meters avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar.

Senast uppdaterad 04 dec 2023, 09.10