• Svenska

Om utlandet Norge

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Som svensk myndighet har ambassaden i Oslo inget ansvar för Norges inrese- och karantänsbestämmelser. Reseinformationen på vår hemsida är avsedd att ge vägledning och underlätta för svenskar som inte är bosatta i Norge att hitta till rätt information online hos norska myndigheter. Ändringar kan ske med kort varsel, håll dig uppdaterad via norska myndigheter.

Information om det tillfälliga inreseförbudet från Norge till Sverige och krav på negativt test

Regeringen har infört ett tillfälligt inreseförbud från Norge till Sverige. Inreseförbudet trädde i kraft den 25 januari 2021 och gäller fram till 31 mars 2021. Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Svenska medborgare är undantagna från förbudet. För information om fler undantag, samt frågor kring tillämpning och tolkningar i enskilda fall, se Polisens hemsida (informationen uppdateras löpande). Omfattas du av undantagen hänvisar Polismyndigheten till anvisade gränspassager för att resa in i Sverige.

Läs också frågor och svar om inreseförbud på regeringens hemsida .

Utrikesdepartementet har 24 januari 2021 beslutat om att återinföra avrådan från icke nödvändiga resor till Norge. Beslutet gäller tills vidare.

Regeringen meddelade 3 februari att det från midnatt lördag den 6 februari är krav på negativt Covid-19 test för utländska medborgare som ska resa in i Sverige. Huvudregeln är att testet inte får vara äldre än 48 timmar. Förordningen gäller fram till 31 mars. Mer information om testkravet och de undantag som görs finns på regeringens hemsida. Information om vilka typer av test som godkänns finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Viktiga länkar till norska myndigheter:

På Folkhelseinstituttets (FHI) webbplats publiceras fakta och råd om viruset liksom råd om hur man förebygger smitta. 

På Helsenorge  publiceras viktig information riktad till allmänheten. 

Regeringen har en samlingssida över åtgärder samt reseråd från UD. www.regjeringen.no/korona

Utlendingsdirektoratets (UDI) hemsida finner du frågor och svar om inresa och transit.

Vid misstanke om smitta ring i första hand din fastlege, i andra hand legevakten på tel. 116 117.

Lägesuppdatering covid-19

Vecka 7: Antalet smittotillfällen har ökat med 14% jämfört med veckan innan. Smittspridningen är högst i Oslo och Agder och lägst i Troms og Finnmark och Trøndelag. Det är hittills påvisat 769 smittotillfällen av den brittiska muterade virusvarianten och 87 av den sydafrikanska. Totalt 290 980 personer hade den 21 februari fått första vaccindosen och 99 443 personer andra dosen. Alla kommuner är igång med vaccineringen. 

Här är FHI:s veckorapport.

Här är ECDC:s länk om smittspridning inom EU/EES/UK som uppdateras dagligen.

Särskilda inresebestämmelser

Den 29 januari infördes nya inreserestriktioner som kraftigt påverkar utlänningars möjligheter att resa in i Norge. Det görs vissa undantag, bland annat för personer bosatta i Norge. För att läsa mer om reglerna och undantagen klicka här. 

Alla inresande till Norge ska registrera sig, registrering görs digitalt innan inresa.  Mer information och länk till digital registrering finns på regeringens hemsida. 

Alla inresande ska testa sig för Covid-19 vid gränsövergången. Resande måste därmed resa in till Norge via gränsstationer som erbjuder testning. Mindre gränsstationer utan testmöjligheter kommer därför att stängas. Mer information om testplikt finns på Helse Norges hemsida. Översikt över öppna gränsstationer.

Alla inresande från röda länder/områden ska vid inresa kunna visa upp ett negativt Covid-19 test som inte är äldre än 24 timmar vid inresa (för de som reser in med flyg så gäller det 24 h innan flygets avgångstid). För att läsa mer om kravet om ett negativt test klicka här. För att läsa om de undantag som finns klicka här.

Alla som reser in från röda regioner/länder måste sitta i karantän i 10 dagar. Karantänstiden kan förkortas till 7 dagar om den inresande testar negativt för Covid-19 två gånger efter ankomst till Norge. Du finner aktuell karta över röda och gula områden samt information om inresekarantän på FHIs hemsida.

De som inte har fast bostad eller annan lämplig plats för genomförande av karantän ska spendera karantänen på ett karantänhotell. Om du inte spenderar karantänen på ett karantänhotell, måste du testa dig dag 7 efter att du rest in. Läs mer om karantänsbestämmelserna här.  Här kan du läsa mer om karantänhotell.

Inresande ska bära munskydd tills man ankommit platsen för karantän.

Lokala restriktioner

Var uppmärksam på att det kan finnas olika regionala och lokala restriktioner. Håll dig uppdaterad via hemsidan till den kommun/fylke du befinner dig i/ska resa till. Här kan du läsa mer om regionala och lokala restriktioner. Här kan du läsa om de regionala reglerna för Oslo kommun.

De viktigaste råden i Norge är:

Håll avstånd

Håll händerna rena

Håll dig hemma om du är sjuk

Social distansering – träffa så få människor utanför ditt hushåll som möjligt

Nationella restriktioner:

På regeringens hemsida finner du en översikt över alla nationella restriktioner, de omfattar bland annat:

Alla uppmanas att undvika kollektivtrafik i rusningstid.

Alla uppmanas att undvika icke nödvändiga resor både in- och utrikes.

Sociala kontakter bör begränsas.

De flesta arrangemang bör ställas in eller flyttas fram. Om ett arrangemang måste genomföras gäller regler om antal personer och avstånd, se länk ovan.

Alla som har möjlighet ska arbeta hemifrån.

Råd till svenska resenärer

Håll dig uppdaterad och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet. Följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning bl.a.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Håll minst en meters avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar.

Senast uppdaterad 24 feb 2021, 16.09