• Svenska

Om utlandet Norge

Avgifter

Nya avgifter fr o m 1 februari 2021 – samtliga belopp är i norska kronor

PASS OCH NATIONELL IDENTITETSKORT
Expeditionsavgift vid utlämnande på ambassaden eller konsulat av
- pass                                                         205
- nationellt identitetskort                        205

Provisoriskt pass                                     1880

Ansökan samordningsnummer             utan avgift
(inför passansökan)

KÖRKORT
Körkort                                                      465
Körkort, ärendet påbörjat och               205
avgift betald i Sverige  

MEDBORGARSKAP
Ansökan om befrielse av svenskt medborgarskap       utan avgift

Anmälan om svenskt medborgarskap                           180
för barn med svensk far, fött utom äktenskap
utanför Sverige, före den 1 april 2015

ÖVRIGT
Levnadsintyg                                                   utan avgift
Vidimering                                                       205
Äktenskapscertifikat                                      205

PORTOKOSTNAD
Porto REK pass, körkort, nat.id-kort            175

Referens
Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Senast uppdaterad 02 feb 2021, 12.52