Meny
  • Svenska

Om utlandet Norge

Avgifter

Avgifter fr o m januari 2020 – samtliga belopp är i norska kronor

PASS
Expeditionsavgift vid utlämnande          140
av pass på ambassad eller konsulat        

Provisoriskt pass                                      1500

Ansökan samordningsnummer              utan avgift
(inför passansökan)

KÖRKORT
Körkort                                                      370
Körkort, ärendet påbörjat och               140
avgift betald i Sverige  

MEDBORGARSKAP
Ansökan om befrielse av svenskt medborgarskap       utan avgift

Anmälan om svenskt medborgarskap                           160
för barn med svensk far, fött utom äktenskap
utanför Sverige, före den 1 april 2015

ÖVRIGT
Levnadsintyg                                                   utan avgift
Vidimering                                                       110
Äktenskapscertifikat                                      110

PORTOKOSTNAD
Porto REK pass, körkort, nat.id-kort             170

Referens
Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Senast uppdaterad 09 okt 2019, 19.13