• Svenska

Om utlandet Norge

Avgifter

Nya avgifter fr o m 1 mars 2020 – samtliga belopp är i norska kronor

PASS OCH NATIONELL IDENTITETSKORT
Expeditionsavgift vid utlämnande på ambassaden eller konsulat av
- pass                                                         190
- nationellt identitetskort                        190

Provisoriskt pass                                     1700

Ansökan samordningsnummer             utan avgift
(inför passansökan)

KÖRKORT
Körkort                                                      425
Körkort, ärendet påbörjat och               190
avgift betald i Sverige  

MEDBORGARSKAP
Ansökan om befrielse av svenskt medborgarskap       utan avgift

Anmälan om svenskt medborgarskap                           165
för barn med svensk far, fött utom äktenskap
utanför Sverige, före den 1 april 2015

ÖVRIGT
Levnadsintyg                                                   utan avgift
Vidimering                                                       190
Äktenskapscertifikat                                      190

PORTOKOSTNAD
Porto REK pass, körkort, nat.id-kort            170

Referens
Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Senast uppdaterad 04 mar 2020, 13.51