• Svenska

Om utlandet Nigeria

Rösta i Nigeria 2024

Ambassaden har hållit öppet för de röstberättigade till förtidsröstning till EU-valet 2024. Alla svenska medborgare som är över 18 år och som någon gång har varit folkbokförda i Sverige får rösta.

Information

Vid ambassaden i Abuja har perioden för förröstning nu passerat. 
Brevröstningspaket kan hämtas efter överenskommelse via epost: ambassaden.abuja@gov.se 

Vid honorärkonsulatet i Lagos kan du endast hämta brevröstningspaket efter överenkommelse via epost: consulateofswedenlagos@gmail.com
Läs mer om brevröstning på Valmyndighetens hemsida

Brevröstning kan göras från och med den 25 april, tänk på att brevrösta i god tid då du ska sända din brevöst med post från utlandet och den ska komma fram senast den 8 juni. 

Vad behöver du för att rösta?

För att förtidsrösta på en ambassad eller annan plats måste du ha med dig en id-handling. Som id-handling räknas:

  • Svenskt pass
  • Svenskt id-kort
  • En lokal officiell legitimation.

Om du inte har med dig en id-handling kan någon annan person i lokalen gå i god för dig. Personen som går i god för dig måste kunna visa en id-handling.
Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort skrivas ut av röstmottagarna. Adresskort finns också alltid i röstningslokalerna som röstmottagarna kan fylla i om du saknar röstkort.

Vad gäller för dig som är utlandssvensk?
En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige och någon gång varit folkbokförd i Sverige. Som utlandssvensk har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet.Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Du får rösta om du

- är svensk medborgare
- har fyllt 18 år senast på valdagen
- någon gång har varit folkbokförd i Sverige

Anmälan till röstlängden
För att anmäla dig till röstlängden måste du fylla i blanketten 7842 "Ny adress/röstlängd för utvandrad, Anmälan" på Skatteverkets hemsida

Mer information eller frågor?
Mer information om rösträtt och andra valrelaterade frågor finns på www.val.se