• Svenska

Om utlandet Nederländerna

Pension

Pensionsmyndigheten har hand om den allmänna pensionen. Pensionssparare och pensionärer kan vända sig till Pensionsmyndigheten med sina pensionsfrågor.

Pensionsmyndigheten bildades 1 januari 2010 genom en sammanslagning av Premiepensionmyndigheten (PPM) och Försäkringskassans pensionsdelar.

Pensionsmyndighetens ansvarsområden

Från och med 1 januari 2010 har Pensionsmyndigheten övertagit ansvaret för följande pensioner och pensionsrelaterade förmåner:

• Ålderspension
• Efterlevandepension
• Bostadstillägg till pensionärer (personer som har sjukersättning ska även i fortsättningen vända sig till Försäkringskassan).
• Särskilt bostadstillägg
• Äldreförsörjningsstöd
• Arbetsskadelivränta i form av arbetsskadelivränta till efterlevande och begravningshjälp
• Särskilt pensionstillägg
• Hustrutillägg

 

Länk till Pensionsmyndigheten.