• Svenska

Om utlandet Nederländerna

Pension

Pensionsmyndigheten har hand om den allmänna pensionen. Pensionssparare och pensionärer kan vända sig till Pensionsmyndigheten med sina pensionsfrågor.

Pensionsmyndighetens ansvarsområden

Det är Pensionsmyndigheten som har ansvar för följande pensioner och pensionsrelaterade förmåner:

• Ålderspension
• Efterlevandepension
• Bostadstillägg till pensionärer (personer som har sjukersättning ska även i fortsättningen vända sig till Försäkringskassan).
• Särskilt bostadstillägg
• Äldreförsörjningsstöd
• Arbetsskadelivränta i form av arbetsskadelivränta till efterlevande och begravningshjälp
• Särskilt pensionstillägg
• Hustrutillägg

Länk till Pensionsmyndigheten. 

Levnadsintyg:

Du som bor utanför Sverige och får pension från Pensionsmyndigheten eller ersättning från Försäkringskassan behöver varje år lämna ett levnadsintyg. Informationen i levnadsintyget behöver vi för att du ska få den ersättning du har rätt till. Enklast gör du det på webben. 

Länk till att lämna inLevnadsintgy digitalt.