• Svenska

Om utlandet Myanmar

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Den 23 mars 2020 bekräftades de första fallen av Covid-19 i Myanmar. Aktuella uppdateringar från Myanmars hälsoministerium kring situationen finns här

Utbredd smittspridning råder i hela Myanmar. I merparten av landet uppmanas befolkningen stanna hemma, med undantag för transport till och från arbetet, nödvändig handling, sjukvårdsbesök etc. Sedan den 17 juli 2021 råder en de facto stay-at-home order i hela landet genom de nationella helgdagar som gäller fram till åtminstone 31 augusti 2021.
 

Särskilda inresebestämmelser

Sedan den 29 mars 2020 utfärdas inte längre några visum för Myanmar, förutom till ackrediterade diplomater, FN-personal bosatt i Myanmar och besättning på flyg och båtar som trafikerar Myanmar. Utländska medborgare som måste besöka Myanmar av särskilda skäl kan kontakta Myanmars ambassader för möjligt undantag.

Lokala restriktioner

Myndigheterna har infört ett nytt nationellt utegångsförbud mellan kl. 20.00-04.00 (22.00-04.00 i Yangon och Mandalay) samt förbud mot allmänna sammankomster med fler än fem personer. 

Omfattande restriktioner för inrikes resor råder. Regionala och lokala myndigheter utfärdar egna påbud för att minska smittspridningen. I flera delar av landet, inklusive Yangon, råder tvingande regler att bära munskydd.


Råd till svenska resenärer

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att följa händelseutvecklingen, följa lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att lokala myndigheterna kan vidta spridningsreducerade åtgärder med kort varsel. Ambassaden uppmanar även svenskar att anmäla sig till Svensklistan.

 

Information och kontakter i Sverige

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8 405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer kontakta UD:s konsulära jour på: +46 8 405 50 05.

Ladda ner appen UD Resklar och anmäl dig gärna till Svensklistan.

Här kan du läsa mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Folkhälsomyndighetens råd om du planerar längre resor. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Alla frågor om inresor till Sverige och det tillfälliga inreseförbudet besvaras av Polisen.

 

 

 

Senast uppdaterad 13 aug 2021, 11.06