Meny
  • Svenska

Om utlandet Moldavien

Behövs vaccination

Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa i landet. Dock rekommenderas att resenärer, särskilt de som planerar att stanna längre, ser över sitt vaccinationsskyd då de kommer att vistas i miljöer med sämre hygieniska förhållanden. För samtliga resenärer är det bra att ha aktuella polio-, stelkramps- och difterivaccinationer samt skydd mot hepatit A och B. Om man kommer att vistas i skogsområden bör man se över sitt vaccinationsskydd mot fästingburna sjukdomar.

Det finns en hel del kringströvande hundar som kan bära på rabiessmitta.

Att dricka kan innebära en risk. Vatten finns att köpa i alla affärer och kiosker.

112 är det nationalla nödnumret för alla typer av nödsituationer. Engelsktalande person ska finnas tillgänglig dygnet runt på larmcentralen.

Sjukvården i landet håller en betydligt lägre nivå än den svenska. Utöver statliga vårdinrättningar finns ett flertal  privata kliniker, samt ett privat sjukhus, MedPark (+373 (0)22 40 00 40). På många sjukhus finns inte engelsktalande personal, men på MedPark finns flera engelsktalande personer.

Hälsa och vaccinationer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer