• Svenska

Om utlandet Moldavien

Apostille och legalisering

Ambassader, karriärkonsulat och honorärkonsulat är inte behöriga att utfärda apostille.

Apostille är ett intyg som i Sverige utfärdas av notarius publicus och biträdande notarius publicus och som för svenska handlingar i Moldavien ersätter legalisering.

Intyget utgör bevis om riktigheten av namnunderskriften på en allmän handling, i vilken egenskap undertecknandet skett och om äktheten hos sigill eller stämpel som satts på handlingen. Officiella intyg på enskilda handlingar såsom intygande av en auktoriserad translator eller notarius publicus kan också förses med en apostille.