• Svenska

Om utlandet Moldavien

Legaliseringar

Ambassaden kan bistå med legaliseringar mot en avgift, se Avgifter - Sweden Abroad.

En legalisering är en stämpel som intygar att namnteckningen på ett dokument är äkta och i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på.

Ambassaden kan legalisera:

  • dokument med underskrift av behörig tjänsteman vid svenska utrikesdepartementet,
  • dokument med underskrift av behörig tjänsteman vid det lokala utrikesministeriet.

Mer information finns på UD Legaliseringars webbplats.

UD Legaliseringars webbplats