Meny
  • Svenska

Om utlandet Marocko

Nya regler för förnyelse av körkort

Riksdagen beslutade den 5 april 2017 om nya regler som berör dig som är permanent bosatt utomlands och ska förnya ditt svenska körkort.

De nya reglerna gäller från och med den 1 maj 2017.

Den 5 april 2017 beslutade riksdagen om en ändring i körkortslagen som innebär att du antingen måste vara permanent bosatt i Sverige eller studera i Sverige sedan minst sex månader för att kunna förnya ditt svenska körkort. Regeländringarna påverkar dig som är permanent bosatt i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)*. Inom EES gäller redan dessa regler sedan tidigare.

Du som är folkbokförd i Sverige men tillfälligt befinner dig utomlands på grund av studier, arbete eller en längre resa, kan fortfarande förnya ditt svenska körkort och få det utlämnat på en svensk ambassad eller ett konsulat.

Läs om hur du förnyar ditt körkort på Transportstyrelsens webbplats.

Senast uppdaterad 05 jan 2018, 12.00