• Svenska

Om utlandet Mali

Rösta utomlands i Mali

Den 9 september är det åter val till riksdag, kommun och landsting i Sverige. Du som har rösträtt i valen den 9 september 2018 och befinner dig i Mali kan rösta på ambassaden i Bamako.

Du behåller rösträtten automatiskt i tio år efter det att du flyttade utomlands. Därefter måste du själv anmäla dig för en ny tioårsperiod. Glöm därför inte att anmäla dig till röstlängden genom att fylla i Skatteverkets blankett "Ny adress/röstlängd för utvandrad".

För att utlandsröstkortet och annan information ska kunna nå dig i utlandet är det viktigt att du uppdaterar din adress hos folkbokföringen på Skatteverket i Sverige. Se mer på Skatteverkets hemsida.

Alla som bor utomlands kan brevrösta. Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten eller från ambassaden. Du kan också rösta på ambassaden i Bamako.

Ambassaden i Bamako har öppet för röstning från den 20 augusti kl. 8:30 till den 30 augusti kl. 16:00. 

Röstmottagningens öppettider:
måndag till torsdag: 8:30-16:00
fredag:                      8:30-10:00

Mer information om valet och rösträtt för bosatta i utlandet hittar du här:

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer