• Svenska

Om utlandet Lettland

Rösta i Lettland

Söndagen den 11 september är det val till riksdag, region och kommunfullmäktige i Sverige.

Hur röstar jag?

Röstning på ambassaden i Riga är inte längre möjligt. Däremot kan du hämta brevröstningsmaterial som du använder för att brevrösta från utlandet. Brevrösterna måste vara Valmyndigheten tillhanda senast 10 september 2022.

Hur röstar jag vid röstmottagningen? 

Sista dag för ambassadens röstmottagning var den 7 september 2022 . Öppettider för att rösta finns här. Observera att du alltså inte kan rösta på valdagen, utan det görs i förväg, för att rösterna ska hinna skickas till Sverige i tid till valdagen. 

Hur brevröstar jag?

Om du är folkbokförd utomlands och står med i röstlängden behöver du inte beställa material. Materialet skickas automatiskt till din folkbokföringsadress i utlandet. Du kommer kunna hämta material för brevröstning på ambassaden.

Hur förbereder jag mig?

Utlandssvenskar behöver anmäla sig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Du anmäler dig genom att skicka in en blankett till Skatteverket. Då får du också ditt röstkort skickat till din hemadress. Blanketten hittar du på Skatteverkets hemsida här.

Se också till, att du har ett giltigt ID.

Var hittar jag mer information?

Kalender för valen 2022: Valåret 2022 - Valmyndigheten 

Rösta från utlandet: Rösta från utlandet - Valmyndigheten 

Förtidsrösta från utlandet vid årets val - Valmyndigheten