Meny
  • Svenska

Kroatien

Svenska medborgare behöver inte visering för inresa till Kroatien.

För mer information om viseringar se Utrikesdepartementets hemsida