Meny
  • Svenska

Om utlandet Kroatien

Behöver jag visum?

Svenska medborgare behöver inte visering för inresa till Kroatien.

För mer information om viseringar se Utrikesdepartementets hemsida