Meny
  • Svenska

Om utlandet Kroatien

Frihetsberövad i utlandet

Svensk medborgare som frihetsberövas utomlands kan kontakta ambassaden, men ambassaden kan inte påverka eller ingripa i landets rättsprocess.

Mer ingående information, se länk nedan.

Frihetsberövad

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer