Meny
  • Svenska

Kroatien

Svensk medborgare som frihetsberövas utomlands kan kontakta ambassaden, men ambassaden kan inte påverka eller ingripa i landets rättsprocess.

Mer ingående information, se länk nedan.

Grundläggande information om: Frihetsberövad

Läs mer