Meny
  • Svenska

Om utlandet Kroatien

Rösta utomlands i Kroatien

Utlandssvenskar finns med i röstlängden och behåller därmed sin rösträtt i 10 år efter det att utvandringen registrerats i folkbokföringen.

Efter 10 år måste man göra en skriftlig anmälan till Skatteverket i Sverige för att behålla rösträtten i en ny tioårsperiod. Denna anmälan ska vara inne hos Skatteverket 30 dagar före valet. Anmälningsblanketten kan laddas ner via länken till höger och skickas sedan direkt till Skatteverket i Östersund:

Skatteverkets inläsningscentral Enhet 2001 839 86 Östersund SWEDEN

Om inte en anmälan är gjord 30 dagar före valet har en utlandssvensk som inte är med i röstlängden ändå chans att rösta. En röst som kommer in antingen med brevröst från utlandet, eller från utlandsmyndighet räknas. Detta gäller enbart om rösten inkommer till Valmyndigheten senast kl. 12.00 dagen före valdagen.

Mer information på Valmyndighetens hemsida.

> Valmyndigheten
> Utlandssvenskar (läs under Utlandssvenskar)

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer