Meny
  • Svenska

Om utlandet Kroatien

Gifta sig i Kroatien

Vigsel vid Sveriges ambassad i Zagreb erbjuds inte. Det finns inte heller någon svensk kyrka i Kroatien.

Om ni vill gifta er i Kroatien så krävs följande handlingar:

  • Personbevis som inte får vara äldre än tre månader, där medborgarskap, civilstånd och föräldrar framgår.

  • Legaliserad kopia av pass.

  • Äktenskapscertifikat, som är en individuell handling som visar att du har rätt att gifta dig. Det betyder att om ni är två svenska medborgare som ska gifta er inför en utländsk myndighet behöver ni varsitt certifikat. Certifikatet utfärdas på svenska eller engelska och är giltigt i fyra månader. Äktenskapscertifikatet bekräftar att en hindersprövning är gjord.

    Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige ansöker du om äktenskapscertifikat hos Skatteverket genom att fylla i blankett "Äktenskapscertifikat, ansökan och försäkran" (SKV 7881) Skatteverket utför då hindersprövning och utfärdar certifikat.

    Är du svensk medborgare men folkbokförd i Kroatien ska du i stället kontakta svenska ambassaden i Zagreb för att ansöka om äktenskapscertifikat. Ambassaden utför då hindersprövning och utfärdar certifikat.

    Är du folkbokförd i Sverige men inte svensk medborgare kan du visa upp ett personbevis där ditt civilstånd framgår, till exempel Utdrag om folkbokföringsuppgifter.

 För samtliga handlingar krävs översättning till kroatiska av auktoriserad översättare. Pass och personbevis ska även legaliseras.

Handlingarna kan faxas till folkbokföringsmyndigheten där vigseln avses äga rum ca 30 dagar i förväg.

Originalen överlämnas när man anländer till vigselorten och kostnader är ca 300 HRK.

I vissa fall krävs att man personligen besöker vigselkontoret 30 dagar innan vigsel.

En auktoriserad tolk (svenska-kroatiska eller engelska-kroatiska) måste vara närvarande under vigselceremonin om inte båda parter kan kroatiska. Brudparet måste själva ordna med tolk och betala för tjänsten.

Efter vigsel måste man själv insända vidimerad kopia av vigselattest till skatteverket för att vigseln ska registreras i Sverige.

Se även på svenska skatteverkets hemsida angående vigsel utomlands:
> Skatteverket

Kontaktuppgifter till Kroatiska ambassaden i Stockholm
vrhstock@mvep.hr

Kontaktuppgifter till alla vigselförrättningskontor (Matični ured) i hela Kroatien finns listade per region på:
> Matični ured (på kroatiska)

Gifta sig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer