• Svenska

Om utlandet Kenya

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Under första kvartalet 2021 ökade smittspridningen i Kenya vilket medförde skärpta restriktioner. I takt med att smittspridningskurvan planat ut meddelade kenyanska myndigheter den 1a maj vissa lättnader. Bland annat upphävdes det in- och utreseförbud som tidigare omfattat bland annat Nairobi och fyra andra län.

Utegångsförbud gäller i hela landet mellan kl 22.00-04.00.

Internationell flygtrafik till och från Kenya påverkas inte av gällande restriktioner. Med uppvisande av boardingkort, flygbiljett eller liknande går det att åka till och från flygplatsen även när utegångsförbudet är i kraft.

För presidentens tal och gällande restriktioner se här.

Särskilda in- och utresebestämmelser

För resenärer som reser till Kenya krävs ett negativt PCR-test som inte är äldre än 96 timmar. Testet måste också verfieras digitalt då Kenya kräver digital verifiering av alla covidtester för resenärer. Systemet kallas TrustedTravel  (TT).

För instruktioner hur man verifierar ett test har myndigheterna tagit fram en lathund. För PCR-test från länder och/eller laboratorium som inte är anslutna till TT går det att utifrån testresultatet generera en Travel Code (TC). För att registrera ett testresultat manuellt se här. Resenärer uppmanas att registrera sitt test. Observera att ambassaden inte kan bistå i detta förfarande.

Innan inresa i Kenya måste också ett onlineformulär gällande hälsostatus fyllas i. Vid ankomst uppvisas den QR-kod som genereras efter ifyllt test.

Resenärer från, bland annat, Sverige är undantagna kravet på 14 dagars karantän förutsatt att man har ett negativt PCR-test samt inte uppvisar symptom på sjukdomen. Listan över vilka länder som är undantagna från karantänskravet uppdateras löpande och publiceras här. 

För utresa från Kenya krävs enligt hälsoministeriet negativt PCR-test endast om destinations- eller transitland kräver det.

Ambassaden rekommenderar att resenärer alltid har med sig sitt PCR-resultatet i original och kontrollerar med sitt flygbolag vilka krav som ställs.

Visering

Sedan 1 januari 2021 går det inte längre att ansöka om visum vid ankomst till Kenya. Ansökan måste göras elektroniskt via kenyanska migrationsmyndighetens hemsida. Flygbolagen kan komma att neka ombordstigning om ansökan ej är godkänd innan flygets avgång.

Sedan 2020 finns också en onlineportal för att förlänga viseringar och uppehållstillstånd för personer som befinner sig i Kenya. Länk till portalen

För generella frågor som rör visering, uppehålls- och arbetstillstånd i Kenya hänvisas till Kenyas ambassad i Stockholm eller kenyanska myndigheter i landet. Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Flygtrafik till och från Kenya

Internationell flygtrafik till och från Kenya återupptogs den 1 augusti 2020. Med uppvisande av boardingkort, flygbiljett eller liknande går det att åka till och från flygplatsen även när utegångsförbudet är i kraft.

Inreseregler i Kenya och i regionen kan ändras med kort varsel. Både vid in- och utresa uppmanas resenärer att kontakta sin resebyrå eller sitt flygbolag för att bekräfta att flygningen kommer att genomföras och vilka eventuella krav som ställs.

Lokala restriktioner - Information gällande karantän, smittspårning och andra smittbegränsande åtgärder

De kenyanska myndigheterna har infört olika förbud och restriktioner för att minska spridningen av covid-19. Restriktionerna uppdaterades den 1 maj 2021 och i samband med det upphävdes det tidigare reseförbudet som gällt för regionerna Nairobi, Machakos, Kajiado, Kiambo och Nakuru.

Utegångsförbud råder i hela landet nattetid mellan kl. 22.00-04.00. Barer tillåts hålla öppet till och med kl 19.00.

Ansiktsmask är obligatoriskt vid transport i fordon och på offentliga platser. Det är även krav på social distansering. 

Samtliga skolor tillåts att återöppna den 10 maj efter att ha bedrivit distansundervisning under en längre period. 

Regeringen har även förbjudit alla politiska sammankomster. Maxgränsen för alla typer av sammankomster är fortsatt 15 personer. Undantag för bröllop och begravningar där max 30 respektive 50 personer tillåts. Begravningar ska genomföras inom 72 timmar från dödstillfället. Det rekommenderas att man undviker folksamlingar och sociala sammankomster. Vidare uppmanas till arbete hemifrån i de fall det är möjligt och att minska kontanthantering. 

Råd till svenska resenärer

Svenska resenärer uppmanas att noga följa händelseutvecklingen genom media och ambassadens reseinformation samt följa lokala myndigheters anvisningar. Ytterligare spridningsreducerande åtgärder kan vidtas med kort varsel. Svenska medborgare bör fortsatt noga se över nödvändigheten av att resa under rådande omständigheter och se till att resa med marginaler.

 Viktiga länkar och kontakter

Kenyanska länkar


Allmän information om coronavirus

Folkhälsomyndigheten (FHM) är ansvarig myndighet i Sverige för frågor som rör smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsovård, smittvägar och råd vid hemkomst eller vill läsa mer om det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet se nedan länkar från FHM och WHO:

Aktuella utbrott - Coronavirus 
Frågor och svar om nytt coronavirus
WHO:s hemsida

 

 

 

Senast uppdaterad 15 jun 2021, 10.39