• Svenska

Om utlandet Kambodja

Utvecklingssamarbete med nytt fokus

Regeringen beslutade den 11 juni 2020 att fokusera det bilaterala utvecklingssamarbetet för att stärka det civila samhällets möjligheter att verka för respekt för mänskliga rättigheter, en demokratisk utveckling och rättsstatens principer. Att stärka kapaciteten hos aktörer inom det civila samhället är centralt. Möjligheter för medborgare att utkräva ansvar ska stödjas, i första hand genom det civila samhället men i viss mån även via andra förändringsaktörer för att öppet och hållbart samhälle. Fokuseringen ger möjlighet att också stödja miljöförsvarare i Kambodja med olika insatser inom den regionala strategin för utvecklingssamarbetet med Asien och Oceanien.

Avsikten är att stödet till det nya fokusområdet ska öka med början 2021. Hittillsvarande stöd kommer att vara en viktig grund för fortsatta och utökade insatser. Ambassaden inleder under andra halvåret 2020 arbetet med utformning av insatserna framöver.

Under den bilaterala strategin för utvecklingssamarbetet med Kambodja, som gällde från 2014 till regeringens beslut den 11 juni, uppgick det samlade bilaterala samarbetet under 2019 till 221 miljoner kronor. Därutöver finns stöd som utformas enligt andra strategier för utvecklingssamarbetet.

Senast uppdaterad 22 jun 2020, 08.25