• Svenska

Om utlandet Kambodja

Utvecklingssamarbete

Regeringen beslutade den 11 juni 2020 om ökad fokusering av Sveriges utvecklingssamarbete med Kambodja. Biståndet ska fokusera på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Samarbetet kommer i princip att ske enbart med icke-statliga aktörer. Utvecklingssamarbetet inom områdena utbildning samt klimat och miljö ska fasas ut till slutet av juni 2021. Sveriges avtal med EU om genomförandet av programmet Partnership for Accountability and Transparency inom offentlig finansiell förvaltning gäller till utgången av 2022 och fullföljs. Utvecklingssamarbetet styrs genom regeringsbeslutet av Sveriges regionala samarbetsstrategi för Asien och Oceanien. Inom denna strategi finns för det nya fokusområdet ett särskilt bilateralt fönster med specifika medel för biståndet till Kambodja. Kambodja omfattas sedan tidigare av en del av insatserna inom den regionala strategin. Det kan framöver komma att gälla fler insatser. Sveriges avtal enligt den globala biståndsstrategin för forskning om stöd till Royal University of Phnom Penh till forskning inom naturvetenskap och matematik gäller också till slutet av 2022 och fullföljs. Sveriges bistånd till Kambodja inleddes med humanitära insatser. Sverige var ett av de första länder som lämnade humanitärt stöd till Kambodja efter Röda khmerernas fall 1979. Det långsiktiga utvecklingssamarbetet inleddes under 1990-talet.