Meny
  • Svenska

Utvecklingssamarbete

Utvecklingssamarbete

Sveriges utvecklingssamarbete med Kambodja styrs av en resultatstrategi för åren 2014 - 2018. Sveriges bistånd till Kambodja inleddes 1979 med humanitära insatser. Sverige var ett av de första länder som lämnade humanitärt stöd till Kambodja efter Röda khmerernas fall 1979. Det långsiktiga utvecklingssamarbetet inleddes under 1990-talet.