Meny

Pågående projekt

Sverige och Israel har traditionellt haft ett nära forskningssamarbete.Svenska och israeliska företag samt högskolor ingår i en lång rad gemensamma forskningsprojekt på tillämpad och grundnivå. Projekten är multi- samt trilaterala och en stor del innefattas av EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling, Horisont 2020.  

Forskningsprojekt med Sverige som koordinator

Forskningsprojekt med Israel som koordinator

Senast uppdaterad 05 feb 2018, 10.49