Meny
  • Svenska

Israel

Se till att vara försäkrad

Försäkringsskydd

Innan resan påbörjas, är det viktigt att teckna en reseförsäkring eller kontrollera om sådan ingår i hemförsäkringen.

Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Standarden på vården i Israel är hög och alla tas emot för vård med eller utan försäkring men om man inte har sjukförsäkring blir kostnaderna mycket höga.

Den som tecknat en reseförsäkring eller har en vanlig hemförsäkring och råkar ut för en olycka, stöld eller annat som kan täckas av försäkringen, ska så fort som möjligt ta direktkontakt med SOS International, Europeiska ERV eller Falck Global Assistance.

SOS International är de nordiska hemförsäkringsbolagens serviceorganisation i samband med utlandsskador. Syftet med verksamheten är att hjälpa utlandsresenärer å de nordiska försäkringsbolagens vägnar.

 

Grundläggande information om: Se till att vara försäkrad

Läs mer