Meny
  • Svenska

Om utlandet Israel

Om svenskt medborgarskap

Endast den som är svensk medborgare har rätt att ha svenskt pass, har rösträtt till Riksdagen och har ovillkorlig rätt att vistas i Sverige.

Svensk medborgare kan man bli genom:

  • födelse
  • adoption
  • legitimation (förälders giftermål)
  • ansökan (naturalisation)
  • anmälan (barn, ungdomar 18-20 år och medborgare i Finland, Danmark, Norge och Island).

Förlora eller behålla svenskt medborgarskap

Du som är svensk medborgare och är född och bosatt utomlands kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap.

Du förlorar ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du

  • är född utanför Sverige
  • aldrig har bott i Sverige och
  • inte har varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige.

Bibehållande av svenskt medborgarskap efter 22 års ålder

För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap om du är född och bosatt utomlands kan du ansöka om att få behålla det. Det måste du göra efter 18 ås ålder men innan du fyller 22 år. Mer information om ansökan och tidsbokning finner du här

Svenskt medborgarskap

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer